Datum vložení:28.02. 10
JUDr. Marek Dufek, insolvenční správce úpadce Platero a.s., IČ: 272 18 163, se sídlem Praha 8, Srbova 360/1, vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na LV č. 136, k.ú. Horní Planá. Nemovitosti jsou stavebně-technicky řešena jako rodinný dům s původním záměrem využití jako penzion. K nemovitosti nebyla předložena kolaudace ani stavební povolení, náklady na dokončení stavby činí cca 1.000.000,- Kč – 1.200.000,- Kč. Podle ocenění provedeného Ing. Petrem Pokorným, Buděšínského 24, České Budějovice je aktuální obecná cena nemovitostí 5.000.000,- Kč. Minimální kupní cena shora uvedených nemovitostí činí 5.000.000,- Kč. Uzavření kupní smlouvy k nemovitostem je vázáno na odsouhlasení zajištěným věřitelem Českou spořitelnou a.s. Zájemci se vyzývají k podání návrhu na koupi shora uvedených nemovitostí poštou na adresu: JUDr. Marek Dufek „PLATERO NABÍDKA“ Spálená 21, 110 00 Praha 1 Podmínkou pro uzavření smlouvy je zaplacení kupní ceny před podpisem smlouvy k rukám insolvenčního správce. Lhůta pro podávání nabídek je určena do 31.3.2010.
© 2018, www.draukk.cz, itpodpora.cz | xhtml 1.0, css valid